Ing. Matej Frolkovič
0948 137 756
Ing. Miroslav Mikuláš
0948 235 077
Komplexné stavebníctvo
Realizačná činnosť

  Naša ponuka realizačných činností začína pri drobných stavbách, zatepľovacích prácach, rekonštrukciách a opravách, až po výstavbu novostavieb na kľúč. Kvalitná realizácia nespočíva iba v technicky dobre prevedených prácach. Naše realizácie sa sústredia aj na kvalitný manažment a plán organizácie výstavby a správnu logistiku, čo pomáha predchádzať a eliminovať chyby, skracovať čas výstavby a šetriť financie.

  Okrem Vami delegovaného štruktúrovaného zmluvného základu o dielo poskytujeme pri výstavbe stále aktuálne reporty, postupy a prevedenia najbližších prác. Využívaním cyklogramov, kapacitných histogramov a hodnotových analýz Vám dávame ďalšie nástroje aby ste mali Váš investičný proces pod kontrolou.

  Dbáme na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zakladáme si na environmentálnej ochrane Vášho budúceho prostredia.


©2014, created by
ASGARD Software Solutions