Ing. Matej Frolkovič
0948 137 756
Ing. Miroslav Mikuláš
0948 235 077
Komplexné stavebníctvo
Projekty na mieru

  Ak máte záujem o originálny projekt podľa Vašich požiadaviek pomôžeme Vám ho zrealizovať, bez potlačenia Vašich individuálnych predstáv s ponúknutím odborného zázemia a navedením na typologickú úžitkovosť, tvorbu dizajnu s konštrukčným, technickým a materiálovým riešením. Vypracovanie individuálneho projektu sa môže rozdeliť na dve štádia, a to vypracovanie projektovej štúdie, ktorá pozostáva najmä z vizualizačných prác podľa Vášho stavebného zámeru, konzultácií a potenciálu stavebnej parcely, výsledkom čoho je ucelený koncept projektovej štúdie. Druhé štádium je samotná projektová dokumentácia pre účely stavebného povolenia a realizácie.

  Projekt na mieru má vyššiu cenu ako katalógový projekt (zvyčajne 3% z celkových nákladov stavby), no vo výsledných nákladoch na stavbu a prevádzku sa rozdiel ceny v projektových dokumentácií určite vráti. A to najmä optimalizáciou objektu pre konkrétnu parcelu a jeho sofistikovaným riešením. Spolupráca na tvorbe vášho projektu od myšlienkového zámeru nás teší a radi s Vami skonzultujeme Vaše otázky, architektonické, legislatívne a normové požiadavky či pravidlá.

©2014, created by
ASGARD Software Solutions