Ing. Matej Frolkovič
0948 137 756
Ing. Miroslav Mikuláš
0948 235 077
Komplexné stavebníctvo
O spoločnosti

  Vítame Vás na stránke spoločnosti FM prodizajn s .r.o. zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa 12.10. 2013 Spoločnosť vznikla spojením dvoch firiem zaoberajúcich sa stavebníctvom, stavebným manažmentom a investičnou výstavbou. Cieľom spojenia je ponúknuť svojim klientom komplexné profesionálne služby v oblasti stavebníctva, od zabezpečenia projektovej dokumentácie cez poskytnutie inžinierskych činností, až po realizáciu stavby na kľúč.

  Prioritou činnosti firmy bola a v budúcnosti bude spokojnosť klienta pri vysokých kvalitách produkcie a najnižších nákladoch. Spoločnosť realizuje hrubé stavby, stavby na kľúč, rekonštrukcie, od spracovania projektovej dokumentácie a inžinieringu, až po realizáciu stavebnej a technologickej časti so zameraním na stavebné práce v komplexnom rozsahu.

  Pri svojej práci aplikujeme najnovšie stavebné postupy a technológie, máme utriedený prehľad o  predpisoch, normách a problematike tykajúcej sa stavebníctva. Našim zákazníkom dáva zmluvný základ garanciu dohodnutej ceny, pričom vieme poskytnúť efektívny plán financovania. Kontrola kvality našich služieb, projektových dokumentácií, či výstavby diela vždy prebieha na viacerých stupňoch riadenia až po konateľov spoločnosti. Práve osobný prístup je pre nás význačný počas celej doby spolupráce.

Ing. Miroslav Mikuláš

Ing. Matej Frolkovič

©2014, created by
ASGARD Software Solutions